Παραμύθια χωρίς νόημα v.iii


So much beauty in the world
15 Ιουνίου, 2011, 5:49 μμ
Filed under: τέχνες, χύμα, ελληνικά, par me, terra

«It was one of those days when it’s a minute away from snowing and there’s this electricity in the air, you can almost hear it. And this bag was, like, dancing with me. Like a little kid begging me to play with it. For fifteen minutes. […] Sometimes there’s so much beauty in the world I feel like I can’t take it, like my heart’s going to cave in» (Ricky Fitts)

Βλέπω όλη μέρα στην τηλεόραση και στο ίντερνετ τι γίνεται στην Ελλάδα και έχω πέσει σε μια σιωπή άλλο πράμα, ανησυχία, για τους δικούς μου εκεί, αλλά και για μας εδώ, μιας που ελληνική και κυπριακή οικονομία είναι αλληλένδετες…
Ξαφνικά μου τηλεφωνεί ο A. και μου λέει «έλα από το γραφείο μου να δεις κάτι…». Συνέχεια